KommunenMC staff:

Ledelsen:

EasyMcCheesy

Server eier

Margat

Server Administartor

MiniEskil

Senior Moderator

.......

.....

Moderatorer:

Hufsas_Isbil

Server Moderator

Vanilla_YT

Server moderator

Søk Moderator i dag!

Søk Moderator i dag!

Hjelpere:

Freaks2009

Hjelper

Deg?

Søk i dag!

Deg?

SØK I DAG!

Deg?

SØK I DAG!

Byggere:

XxlCoopMarked

Bygger

SivertDS

Bygger

Skate_Bread

BYGGEr

LamaYama

BYGGER