Guides:

Minecraft serveren:

Generelt (på alle minecraft gamemodsa):

Vi i KommunenMC har våres egne ingame kommandoer! Disse er som følger:

/discord | Gir deg linken til discord serveren våres.

/vote | Gir deg linken til siden hvor du kan stemme på oss. 

/butikk | Gir deg linken til våres nettbutikk.

/nettside | Gir deg linken til våres nettside. 

/regler | Viser deg våres regler her på KommunenMC.

/youtube | Gir deg linken til våres youtube kanal. 

Survival

På KommunenMC kan du ha din egen Towny by!

 

Standard Towny Kommandoer:

 

/town new (navnet på byen)Lager din egen by, dette koster 3000$.

/townViser deg informasjon om byen din.

/town claim – Claimer en chunk til byen din, må være sammenhengende med andre deler av byen.

/town unclaimFjerner en claimet chunk av byen din.

/town invite (spillernavn)Inviterer en spiller til byen din.

/town spawnTeleporterer deg til byens spawn.

/town buy bonus (antall chunks)Kjøper flere chunks til byen din. Koster 50$ stk. (hvor mange du kan kjøpe er avhengig av innbyggertallet i byen.)

/town rank add (spillernavn) (rank)Gir en spiller en egen by rank, tilgengelige ranks er Assistent, Helper og sheriff.

/town deposit (sum)Setter penger inn på by-kontoen, må gjøres dersom du skal kjøpe flere chunks.

/town deleteSletter din eksisterende by.

/town toggle publicGjør at alle kan være med i byen din uten invitasjon.

/town join (navnet på byen)Blir med i en by som er åpen for alle.

/town set mayor (navn)Setter ny leder i byen.

/town kick (spillernavn)Sparker ut en spiller fra byen.

/town leaveForlater byen du er med i.

 

Plots:

Tips: Bruk F3 + G for å aktivere chunk boarders! Dette kan brukes av alle og gjør det lettere å markere opp chunks.

/plot fs (sum)Legger ut en tomt i byen din til salgs. Eksempel: /plot fs 1000. Da kan alle medlemmer av byen kjøpe denne tomten for 1000$

/plot claimKjøper tomten som noen har lagt ut til salgs, alle medlemmer av byen kan bruke denne kommandoen.

/plot unclaimUnclaimer hele tomten du står i og blir automatisk lagt ut for salg.

/plot nfsFjerner tomten og gjør at den ikke kan selges på nytt, det er bare ledere i byen som kan bruke denne kommandoen.

 

Utpost:

/town claim outpostLager en utpost til byen din.

/town unclaim outpostFjerner utposten du står i som tilhører byen din.

 

Nasjon:

/nation new (navn på nasjonen) (hovedby)Lager en ny nasjon.

/nation delete (navn på nasjonen)Sletter nasjonen, det er kun ledere som kan bruke denne kommandoen.

/nation spawnTeleporterer deg til nasjonen spawn.

/nation leave (navnet på nasjonen)Forlater nasjonen, kan kun brukes av ledere.

/nation kick (navnet på byen)Fjerner er by fra nasjonen, kan brukes av ledere.

 

Tips dersom du skal truste enkelte folk i din chunk/plot.

Dersom du skal gi noen tilgang til din chunk/plot må du gi alle spillere på serveren tilgang til området. Dette gjør du slik:

/plot set perm on – Gjør at alle spillere på servere kan ødelegge og bygge i tomten.

/plot set perm off – Gjør at kun du kan ødelegge og bygge i tomten.

Dersom man gir alle tilgang til å ødelegge i tomten og du kun vil ha 1 enkelt venn anbefales det å claime området med den vanlige gullspadeclaimen og kun truste de du vil skal være i tomten.

Dersom du kun ønsker at kun dem i byen skal kunne bygge i tomten kan du bruke:

/plot set perm town on – For å gi alle tilgang og /plot set perm town off – for at kun du skal ha tilgang.

Det finnes også flere justerbare muligheter for hvem og hva du vil folk skal kunne gjøre i tomten din.

 

For å tjene penger i Survival på KommunenMC, kan man ha jobber. Man kan ha opptil 3 jobber samtidig. 

/jobs browse | Velge en jobb.

/jobs info (navnet på jobben) | Viser informasjon om denne jobben.

/jobs join (navnet på jobben) | Bli med i en jobb.

/jobs leave (navnet på jobben) | Forlater en jobb.

/jobs leaveall | Forlater alle jobber.


Vi i KommunenMC har laget en egen video for hvordan man kan claime basen sin. Den finner du her:

For å gjøre det til dag/natt kan man stemme.

/tv day | For dag

/tv night | For natt

Vis noen allerede har stemt bruker du:

/tv yes | Enig

/tv no | UenigMan kan enkelt tjene 500kr ingame hver dag ved å vote på oss. Dette gjør du med /vote, eller går på denne linken: https://minecraft-mp.com/server-s247998


På KommunenMC kan du ha din egen KisteButikk!

Måten man setter opp sin egen kistebutikk er slik:Mobfangere!

Vi har endelig fått tilbake mobfangere, men de fungerer litt annerledes.

Slik funker de: 


– Man kaster et vanlig egg på dyret og får det.

– Man betaler automatisk 500kr og dersom man ikke har råd får man ikke dyret.

– Man kan ikke fange skapninger fra Nether eller The end.

– Man kaster egget ut igjen og får dyret.

Discord server:

For å bruke musikk botten på våres discord server, må du være i 🔊musikk kanalen. Kommandoene skal utføres i 💎kommandoer. 

Kommandoer:

!play (navn på låten, eller link. Noen ganger trenger den linken for å finne den) | Spiller av den låten du selv ønsker. 

!s | For å stemme på og bytte til neste låt.

!q | Viser listen med låter som venter på å bli spilt. ¨

!loop | Setter låten på repeat. Alle med en kjøpt rank fra nettbutikken kan lage sin egen snakke kanal på Discorden. Slik funker det:

Du må eie en rank: http://kommunenmcbutikk.tebex.io/category/ranks

Så går du i kanalen “Join to create” under kategorien “LAG-DIN-EGEN-KANAL”.


Kommandoer: (bruk i: skriv-kommandoer-til-kanalen-din )

.voice lock Låser voice kanalen din, så kun du kan være i den.

.voice unlock *Låser opp kanalen din, så alle kan være i den.*

.voice name (navn) *Endrer navnet på kanalen din.*

.voice limit (antall) *Endrer på hvor mange som som kan være i kanalen samtidig*

.voice allow (@person#tagg) *Lar deg gi andre spillere tilgang til å logge på voice kanalen din.*

.voice reject (@person#tagg) *Lar deg fjerne tilgangen igjen*

.voice claim“ Lar deg ta eieren sin kanal hvis eieren har logget av voice kanalen