The End reset!

The End reset!

:KommunenMClogo: The End Resett! :KommunenMClogo:

Lørdag den 19.12.2020 kl. 19.30 resetter vi The End! Dette betyr at dragen respawner, det komme nytt dragegg, nye The End Fortrest og The End Cities! :Dragon:  

Hvem får dragegget??

Premie: End reset, mulighet til å skaffe dragegget og elytraer!

Gjerne følg med på streamen til @EasyMcCheesy#3301 som kommer i #📝streams-videoer (i discorden vår) litt før The End Reset.

Dato: Lørdag 19.12.2020 kl. 19.30

Håper vi ser deg der!

– Adrian H. | EasyMcCheesy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *